Tien jaar geleden slikten 150.000 Nederlanders antidepressiva. Inmiddels zijn dat er 1,15 miljoen. Onder jongeren is het gebruik van antidepressiva sinds 2007 met 40% gestegen. Onderzoeken wijzen uit dat antidepressiva bij matige of lichte depressies dezelfde effecten hebben als een placebo. Bij zware depressies is de werking van antidepressiva niet overtuigend aangetoond. Wel zijn er veel bijwerkingen. Gebruik van antidepressiva kan leiden tot agressie, angstaanvallen, verdieping van de depressie en suïcidale neigingen.

Vanuit de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, van psychologen tot huisartsen, klinken inmiddels kritische geluiden. Antidepressiva worden te makkelijk en te vaak voorgeschreven. Zeker bij matige en lichte depressies zou dat niet mogen gebeuren, zo klinkt het. Ook bij jongeren moeten we uitkijken: het effect van antidepressiva bij zware depressies bij jongeren is minimaal. Voorstanders beklemtonen dat ieder klein effect mooi meegenomen is.

 

Psychiater

Zeker bij het eerste gebruik ( de gewenningsperiode van de eerste 2 a 3 weken) kunnen ernstige bijwerkingen optreden. Victor (37 jaar, werkzaam als accountmanager bij een verzekeringsmaatschappij), weet daar van mee te praten. Toen hij in een depressie belandde en bij de psychiater terecht kwam schreef deze hem het antidepressivum Seroxat voor. Dat zou hem rust geven. Dat was de ervaring van de psychiater met andere cliënten.

 

Angstaanvallen

Al na 2 dagen verdiepte zijn depressie zich, kreeg Victor hevige angstaanvallen. Die hielden hem in de ban maar hadden ook hun weerslag op zijn gezin met 2 kleine kinderen. Maar Victor begreep dat hij in een gewenningsperiode zat en bleef slikken. Toen hij 2 weken later bij zijn psychiater vertelde over zijn klachten stelde deze voor de dosering te verdubbelen. Voor Victor én zijn vrouw was dat geen optie. Hij besloot te stoppen en verbrak het contact met de psychiater.

 

Praten helpt niet

Antidepressiva? Liever niet. Maar wat is het alternatief? De wereld van de geestelijke gezondheidszorg zit met de handen in het haar. Suggesties voor behandeling reiken meestal niet verder dan ‘praten met een psycholoog of andere hulpverlener’. Praten hielp niet bij Victor. Dat is ook niet zo vreemd. Iedereen die ooit depressief is geweest weet het: bij depressie draait het om fysiologie. Het gaat om pijnen die iemand ervaart. En die kun je niet ‘wegpraten’.

Uiteindelijk kwam Victor bij een neurocoach terecht die de Progressive Mental Alignment (PMA) vraagtechniek toepast. Hij onderging 5 coachsessies van twee uur binnen een half jaar. Na elke coachsessie werden zijn klachten minder. Inmiddels is hij volledig klachtenvrij. De coachsessies leidden hem naar een bad cluster (een computer-metafoor voor opgeslagen gegevens in het brein waar het bewustzijn niet bijkan), ontstaan tijdens een nare periode in zijn kindertijd, die hem veel angstige momenten hadden bezorgd.

 

Stoorzenders

Tijdens de coachsessie konden bad clusters, ontstaan in deze periode, worden opgespoord en hersteld. Daarmee verdween ook zijn depressie. Deze stoorzenders brachten hem in het dagelijks leven steeds opnieuw in de problemen. Het waren triggers die zijn stemming dag in dag uit bepaalden. Geen ‘goed gesprek’ die dat kon beïnvloeden. De opsporing en het herstel van een bad cluster is een fysiologische ervaring. De negatieve, nare gevoelens vloeien als het ware uit je lichaam weg. Het is, in tegenstelling met een ‘goed gesprek’, een ervaring op het niveau van de fysiologie. Dat maakt de PMA vraagtechniek zo effectief.

 

PMA coachmethode als alternatief

Met reguliere praattherapieën proberen we vaak ons gedrag te veranderen of te trainen en hopen we dat de depressie op een goede dag verdwijnt. Dat werkt soms misschien even, maar als je de oorzaak van binnen onaangetast laat, is de kans groot dat de oorzaak voor de depressie niet verdwijnt. De PMA coachmethode heeft een blijvend effect, heeft geen nare bijwerkingen en is niet verslavend. Een uitstekend en betaalbaar alternatief voor antidepressiva.

 

Hoe werkt de PMA coachmethode?

Wanneer je een voor jouw emotioneel ingrijpende gebeurtenis meemaakt waarbij je de controle verliest, slaagt het brein er niet meer in om de juiste verbindingen te maken tussen de verschillende fragmenten. Deze ongecodeerde fragmenten liggen verspreid in het brein. Ze zijn niet tot een complete herinnering te herleiden, maar staan wel in verbinding met het deel van het brein dat verantwoordelijk is voor het opslaan en regelen van lichamelijke reacties en emoties (fysiologie). Wanneer ze geactiveerd worden door een nieuw binnenkomende geur, kleur, vorm, geluid of beweging enz, kan dat leiden tot tal van psychosomatische of psychische klachten zoals depressie, onrust, niet kunnen functioneren. Tijdens een PMA-coachsessie worden de onjuist gecodeerde fragmenten (bad clusters) opgespoord en hersteld.

Lees hier de praktijkvoorbeelden van mijn klanten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest