Groei in energievermogen, stabiliteit emoties (h)erkennen,
zelfvertrouwen en gezondheid.


Ervaar hoe jij binnen een half jaar van jouw negatieve gedachten af bent.

Van stressvol perfectionisme naar rust en weer kunnen genieten van het leven. Dat vinden ze thuis ook heel fijn.

Mijn klanten zeggen dat ze de prettige combinatie van mijn natuurlijke, rustige uitstraling en de toepassing van een onvergelijkbare neurofysiologische coach- en taaltechniek, als zeer waardevol hebben ervaren in hun eigen groeiproces.

Klantervaringen

Ik ben iemand met een drive, die altijd wil blijven groeien

Ik voelde mij zoekende. Ik zag de patronen in de organisatie en ook mijn aandeel in de situatie, het deel waarop ik invloed kon uitoefenen, maar kreeg ze niet gekeerd en kon de gevolgen niet pareren. Ik kreeg geen grip op de situatie.

Ik ervaar stress in mijn hoofd en lijf en slaap slecht

Monique heeft hinder van haar perfectionisme, legt de lat voor zichzelf hoog waardoor zij in haar privé omgeving botst met haar partner. Het korte lontje is nooit ver weg. Ze ervaart zelf dat ze te veel en te druk praat. Als ze zou weten waar dit vandaan komt, kan ze ervan af komen!

Bedankt voor het opruimen van mijn blokkades. Anderen hadden ze alleen verplaatst.

Door coaching is Daniel in staat geweest om zijn emoties en gedachten te ordenen en zijn onbewuste blokkades op te ruimen, waardoor hij in balans is en zijn eigen keuzes kan maken. Hierdoor is hij minder afhankelijk van anderen, voelt hij zich rustiger en heeft hij minder hoofdpijn. Hij is nu in staat om zijn werk beter te doen en zijn grenzen aan te geven.

Optimaal presteren is een oneindig proces waarbij ik jou ondersteun in je acties en de begeleiding van jouw groeiproces. We bepalen samen je doelen en hebben naast intensieve coach afspraken regulier contact om jouw dromen waar te maken. Jij kan daarna weer goed functioneren onder alle omstandigheden. Het is mijn passie om jouw potentie te verwezenlijken.

Laatste blogs

Één sessie met jou heeft mij meer gegeven dan het lezen van 7 zelfhulpboeken

Ongecodeerde en niet-geanalyseerde gebeurtenissen uit het verleden zijn de veroorzakers van onnodige blokkades die je afremmen op momenten dat het er juist op aan komt. Ze zijn ontstaan door verlies van controle in een specifieke situatie of van een herhalend patroon. Dat uit zich in bijvoorbeeld in onzekerheid, twijfel, schaamte, buikpijn, dichtgeknepen keel, hartkloppingen of spanning op de borst. En dat kan weer leiden tot een burnout of depressie.

“Van vermoeidheid, opgejaagdheid en een onaangename houding naar een leven met rust, relativering en plezier”

Na het coachtraject kan ik zeggen dat mijn probleem opgelost is en mijn hulpvraag beantwoord is. Ik voel me goed en het was de juiste stap om te nemen. Uit de coachsessies heb ik voor mezelf rust in hoofd en lichaam gehaald, ik kan beter relativeren en geniet meer van kleine dingen. Werk is minder belangrijk geworden voor mij.

Kom achter de oorzaak van geen ‘Nee’ kunnen zeggen

Waar komt dat ‘geen nee kunnen zeggen’ precies vandaan en is er een oorzaak aan te wijzen? Rationeel weten mensen vaak precies wat ze bewegen of waarom ze dit gedrag vertonen. Alleen kunnen ze de oorzaak niet aanwijzen. Dat is in veel gevallen een frustratie want ze weten (de ratio) enerzijds dat ze met ‘ja’ zeggen aardig gevonden worden, anderzijds voelen (de emotie) ze in hun lichaam dat het ‘ja’ zeggen ook veel stress en druk geeft