Wat heeft fysiologie met mijn coaching te maken? Alles!

Geen bewuste herinnering

Wanneer je een voor jouw emotioneel ingrijpende gebeurtenis meemaakt waarbij je de controle verliest, slaagt het brein er niet meer in om de juiste verbindingen te maken tussen de verschillende fragmenten. Deze ongecodeerde fragmenten liggen verspreid in het brein. Ze zijn niet tot een complete herinnering te herleiden, maar staan wel in verbinding met het deel van het brein dat verantwoordelijk is voor het opslaan en regelen van lichamelijke reacties en emoties (fysiologie). En zo kan het mis gaan zonder dat jij het weet. Je weet alleen nog dat op dat moment de grond onder je voeten verdween en dat je volledig blokkeerde.

Je innerlijke belemmeringen

Ongecodeerde en niet-geanalyseerde gebeurtenissen uit het verleden zijn de veroorzakers van onnodige blokkades die je afremmen op momenten dat het er juist op aan komt. Ze zijn ontstaan door verlies van controle in een specifieke situatie of van een herhalend patroon. Dat uit zich in bijvoorbeeld in onzekerheid, twijfel, schaamte, buikpijn, dichtgeknepen keel, hartkloppingen of spanning op de borst. En dat kan weer leiden tot een burnout of depressie.

De oorzaak

Deze blokkades zijn vervolgens  weer de oorzaak van het niet effectief kunnen doorvoeren van je plannen. Ze forceren je om genoegen te nemen met minder dan je eigenlijk wilt. Ze creëren gevoelens die je dwingen te kiezen voor veiligheid en niet de dingen durft te doen waarvan je rationeel weet dat het echt zou scoren. Je registreert die blokkades zelf niet meer bewust als stoorzenders, want ze hebben van kinds af aan bijgedragen tot wie je nu bent. Vooral voor je eigen functioneren waar je met grote regelmaat met je eigen beperkingen en grenzen wordt geconfronteerd, is PMA de doorbraak waar je altijd al naar hebt gezocht.

De oorzaak opruimen

Deze ongecodeerde en niet-geanalyseerde gebeurtenissen laten zich niet overwinnen door vaardigheidstrainingen, conditionering of motivatie. Ze zijn slechts uit ons systeem te verwijderen door een zeer doelgerichte vraagtechniek die is afgestemd op de “taal van ons onderbewuste brein”. Dat kan met PMA waarbij we zintuigelijke elementen uit gebeurtenissen ophalen via de fysiologie. Zeg maar, je gevoel.

Samengevat

  • Onze reacties en ons gedrag wordt volledig bepaald door in ons brein opgeslagen vergelijkingsmateriaal en daarop gebaseerde keuzes
  • De grootste remming in je eigen ontwikkeling is de angst voor je eigen angst
  • Onvermogen komt voort uit blokkades
  • Waarmaken van alles wat je in trainingen hebt geleerd ga je (pas) waarmaken al je deze blokkades wegneemt.

Dus: EERST blokkades wegnemen  met PMA coaching en dan toevoegen van kennis en vaardigheden. En dat kan WEL door zelfhulpboeken te lezen!

Het werkt echt!  

Boek nu een ervaringssessie!

 

 Of neem de grootste stap:

plan een gratis intake bij mij.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *