Perfectionisme

Monique heeft hinder van haar perfectionisme, legt de lat voor zichzelf hoog waardoor zij in haar privé omgeving botst met haar partner. Het korte lontje is nooit ver weg. Ze ervaart zelf dat ze te veel en te druk praat. Als ze zou weten waar dit vandaan komt, kan ze ervan af komen! Nu ervaart ze stress in haar hoofd en lijf en slaapt daardoor soms slecht. Als ze merkt dat een andere persoon geïrriteerd raakt door wat ze zegt gaat ze piekeren. Monique overleeft door nog meer haar best doen om de ander tevreden te stellen, vooral door nog meer te praten en/of argumenteren!

Monique wil nu af van deze last en onzekerheid en de druk die dat op haar relatie en in haar werk geeft.

Monique leg ik uit dat ze inzicht kan krijgen wat de onderliggende redenen zijn van haar perfectionisme en vele, vaak te drukke, dwingende praten. Met als resultaat dat ze dat achter zich kan laten. Dan is ze rustiger, kan goed zaken loslaten, zal minder controle nodig hebben, en hoeft ze zich niet voor alles verantwoordelijk te voelen.

 

Coachprogramma

Monique stemt toe in het door mij voorgestelde coachprogramma. Ze wil graag weer goed functioneren. Ze vindt het wel spannend. Samen gaan we aan de slag en werken aan de onderliggende oorzaken. Iets waarvan ze niet verwacht had dat sommige dingen uit haar verleden zo veel invloed op haar hebben in hedendaagse situaties. Met de PMA techniek is dit opgeruimd.

Ze ervaart nu rust in haar hoofd en voelt minder behoefte om heel veel te praten. Ook kan ze al na een aantal coachsessies iets sneller bij de ander laten en dat ook accepteren. Ze voelt zich meer in balans.

 

Een heldin!

Wat Monique voor mij een heldin maakt is dat zij er veel voor over heeft gehad om het inzicht te krijgen en te ervaren (voelen) dat gebeurtenissen van heel lang geleden – en eigenlijk in haar bewustzijn vergeten was – haar gedrag en gevoelens bepaalden tot de dag van vandaag. En dat de vertrouwde sessies met mij haar zoveel meer zelfvertrouwen en rust in haar hoofd en lijf kunnen geven.

 

Quote Monique:


Zonder Jip’s rust, aandacht, humor, en de inzichten gevend op een respectvolle wijze, was mij dit nooit gelukt! Anders had ik meer stress gehouden, meer ruzies met mijn partner gehad en een vermoeider leven geleefd!”

 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest