Kom eerst achter de oorzaak van jouw perfectionisme

We onderdrukken onze emoties onder andere door argumenten en paradigma’s. Paradigma’s zijn denkpatronen die je ondersteunen de werkelijkheid zoals jij die ervaart te begrijpen en verklaren door de realiteit te kaderen. En die is gebaseerd op ‘je prettig willen voelen’. Of met andere woorden, weg van een vervelend gevoel willen blijven. Komen we echter tot rust en is er geen reden om onze emoties te onderdrukken dan kunnen wij ons rot voelen. Om je afweer optimaal te laten werken moet je dus zorgen dat je onder druk blijft staan.

 

Je perfecte ritueel, denk je….

Dit is vaak de reden dat iemand perfectionistisch wordt of zich voor 100% op zijn werk stort dan wel blijft vasthouden aan allerlei rituelen. Zeg maar het ‘wegrationaliseren’ van je gevoel. De overtuiging die daar bij hoort is dat deze manier van leven normaal is voor hem of haar. Dit berust altijd op persoonlijke paradigma’s.

Zo’n persoon ziet over het hoofd dat het uiterst zelden voorkomt dat hij zich volledig kan ontspannen. Momenten van volledige vrijheid of geluk zonder pijn of schuldgevoel zijn vaak onbekend. Het is een blinde vlek.

 

 

Op weg naar de afgrond

Het zichzelf voortslepen met als drijvende kracht plichtsgevoel, perfectionisme en de schijn hoog houden, wordt op den duur als een ‘normaal’ patroon ervaren. Een weg die zonder uitzondering leidt naar een afgrond, in welke gedaante dan ook. Het plezier is weg, er zijn schaamtegevoelens en je bent regelmatig behoorlijk geirriteerd op alles en iedereen. Als een emmer die overloopt of “de laatste druppel”. Het minste of geringste wat mis gaat of wat iemand tegen je zegt, leidt tot een plotselinge ineenstorting waarin je niks meer kunt en alles teveel is. De burn-out is een feit.

 

Progressive Mental Alignment (PMA)

Met de PMA coachtechniek komt iemand snel en zonder zweven achter de oorzaak van zijn niet-dienende perfectionisme-triggers die deze burn-out heeft veroorzaakt en worden deze triggers voorgoed opgeruimd. Het afleidende patroon van perfectionisme, plichtsbesef en het hoog houden van de schijn zullen uiteindelijk tot het verleden behoren. Het heeft dan geleidt tot een positieve en permanente paradigmaverandering zodat je weer grip hebt op persoonlijke groei en gezondheid.

 

Ervaar het zelf!

Of neem contact op voor een gratis intake

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest