Kees kampte al jaren met klachten, zeurende klachten. Hij was lusteloos, down, leed aan stemmingswisselingen en om zich prettig te voelen dronk hij te veel alcohol. Zijn relatie stond onder druk. Kees is directeur van een MKB bedrijf en tijdens zijn werk raakte hij steeds vaker van slag. Drie jaar zat hij in een traject bij een psycholoog, deed aan runningtherapie en mindfullness. Het hielp even, maar de klachten keerden terug. Vorig jaar startte Kees met de unieke, mindblowing aanpak bij mij. Na elke coachsessie ging het beter met Kees, na vier coachsessies waren de klachten volledig verdwenen. Hoe kan dat? 

 

Heftige ruzies

Op jonge leeftijd was Kees getuige van een heftige ruzie tussen zijn ouders. De ruzie, over en weer schreeuwen en naar elkaar wijzen, vond plaats tijdens een autorit, met gevaarlijk rijgedrag tot gevolg. Dat leidde tot een verkeersongeval waarbij Kees en zijn ouders lichte verwondingen opliepen.  Kees was een jongen van zes, voor hem was deze ervaring erg aangrijpend. Door de schok van dat moment is de gebeurtenis niet goed opgeslagen, maar in losse ‘onjuist gecodeerde’ fragmenten verspreid in het brein. Die losse fragmenten worden ‘bad clusters’ genoemd. Kees leefde zijn leven, het verkeersongeval werd iets uit een ver verleden. Met zijn twee rechterhanden, boeren slimheid en zijn neus voor techniek besloot hij een technisch installatiebureau op te richten.

 

Stoorzenders

De eerste tien jaren gingen goed. Hard werken weliswaar en het bedrijf was gestaag gegroeid. Daarnaast was hij getrouwd en had een jong gezin. Maar daarna kwamen de klachten. Zonder dat hij zich daarvan bewust was, werden zijn ‘bad clusters’ geprikkeld. Wanneer hij in zijn dagelijkse omgeving geconfronteerd werd met een geur, een kleur of een geluid dat gelieerd was aan deze losse fragmenten (bad clusters) trad er ‘kortsluiting’ op in zijn hersenen. Zo bleek de typische geur van de bedrijfsauto’s en banden een stoorzender voor Kees. Een onenigheidje tussen medewerkers, bracht hem van slag. Er brak een periode aan waarin het bedrijf minder goed liep en onenigheden kwamen steeds vaker voor en werden heftiger: met geschreeuw over en weer en naar elkaar wijzen. Kees reageerde kortaangebonden, verloor zijn concentratie, werd somber. Nadat het brein, met behulp van de Progressive Mental Alignment Vraagtechniek, in staat werd gesteld om zijn bad cluster te ‘herstellen’ ging het weer goed met Kees.

 

Progressive Mental Alignment Aanpak effectief

En de klachten bleven ook weg. Hoe kon deze aanpak zo effectief zijn? Omdat de aanpak Kees leidde naar de oorzaak van zijn klachten; uitgerekend die gegevens in het brein die veel pijn opriepen. Onze innerlijke drijvende kracht leidt ons normaal gesproken juist zoveel mogelijk weg van de pijn. Het is een natuurlijk mechanisme dat ons beschermt tegen pijn en tegenslag. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat we ons niet in onze vingers snijden of ons branden aan een hete pan.

 

Herbeleven

Door de ruzie en het verkeersongeluk te herbeleven tijdens de sessies – waarin zijn gevoelens  een heel belangrijke rol spelen – bewoog Kees juist in de tegenovergestelde richting: niet weg van de pijn maar naar de pijn toe. Want de herbeleving van de ruzie en het verkeersongeval tijdens de sessie was best heftig voor Kees. Hierdoor konden zijn bad clusters hersteld worden en verdwenen zijn klachten. Wegblijven van de pijn, door bijvoorbeeld te veel alcohol te drinken, hielpen hem niet echt. Zijn traject bij de psycholoog en de runningtherapie brachten hem wel verlichting (minder down en stemmingswisselingen) maar zijn bad cluster werd daarmee niet hersteld. Met deze unieke methode lukte dat wel. Met blijvend effect, Kees heeft zijn evenwicht teruggevonden, zowel op zijn werk als privé.

 

Hoe werkt Progressive Mental Alignment Aanpak? 

Wanneer je een voor jouw emotioneel ingrijpende gebeurtenis meemaakt waarbij je de controle over de situatie verliest, slaagt het brein er niet meer in om de juiste verbindingen te maken tussen de verschillende fragmenten. Deze ongecodeerde fragmenten liggen verspreid in het brein. Ze zijn niet tot een complete herinnering te herleiden, maar staan wel in verbinding met het deel van het brein dat verantwoordelijk is voor het opslaan en regelen van lichamelijke reacties en emoties. Wanneer ze geactiveerd worden, door een geur, kleur, geluid of voorwerp dat verbonden is met die emotionele gebeurtenis, kan dat leiden tot tal van psychosomatische of psychische klachten zoals stress, depressie, onrust, niet kunnen functioneren. Tijdens een coachsessie worden de onjuist gecodeerde fragmenten (bad clusters) opgespoord en hersteld, voorgoed.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest