Naam: Frans

Functie: Commercieel directeur

Leeftijd: 51

 

Start coach programma

Wat was precies de reden dat je bij mij kwam?

De reden was om hopelijk grip op zaken terug te krijgen, mijzelf weer te vinden en zeker mijzelf weer te herkennen en te waarderen.

Kan je precies omschrijven wat jouw probleem was of de klachten die jij had?

Ik kon niet meer relativeren. Alles was teveel en ik zag overal als een berg tegenop. Ik was kortaf, vermoeid, opvliegerig en zeker niet leuk voor mensen om mij heen.

Hoe voelde jij je toen?

Ik voelde mij compleet uitgeput, rusteloos, opgejaagd en had slaapgebrek

Wat had je al geprobeerd om van dit probleem/deze klachten af te komen?

Niets, slechts geprobeerd thuis tot rust te komen (slapen en lezen)

Waarom was het voor jou belangrijk om dit probleem/deze klachten om te lossen?

Als ik mezelf niet zou aanpakken zou ik met een vette burn-out thuis zitten; hier zat ik – achteraf gezien –  tegen aan. 

Waren er vooraf overwegingen/bezwaren die jou tegenhielden een coachtraject te starten en zo ja wat waren deze punten?

Een beetje wel ja. Deels schaamte voor mijzelf en naar mensen om mij heen, de angst om mijzelf “bloot” te geven.

Eind coach programma

Is jouw probleem opgelost / hulpvraag beantwoord?

Ja, tot dusver voel ik mij goed; het is de juiste stap geweest.

Wat heb jij voor jezelf uit de coachsessies gehaald?

Ik voel rust in hoofd en lichaam, kan goed relativeren. Het voelt alsof er een blokkade is opgeheven waardoor ik verder kan. Ik kan meer genieten van kleine dingen om mij heen en waardeer  en realiseer mij  meer dan anders dat  ik een gelukkig en bevoorrecht mens ben. Werk is bijzaak geworden, daar waar het altijd prioriteit en nr. 1 was.

Hoe heb jij het coach proces ervaren?

Plezierig, prettig, confronterend als ook op momenten ongrijpbaar en niet nader uit te leggen gevoelens.

Zijn er directe resultaten zichtbaar na de coachsessies en zo ja wat waren deze resultaten precies?

Ik heb meer geduld, kan relativeren, beter/ vaker complimenteren en op momenten juist niets zeggen. Ik draag problemen en hectiek niet meer mee naar alles en iedereen.

Hoe veranderde dit jouw werk en leven (tot nu toe)?

Ik sta nu meer open, realistischer in het leven. Als iets niet lukt of gaat zoals het misschien wel had moeten gaan leg ik mij daar bij neer (met de wetenschap vooraf dat ik er niets aan kan veranderen) .

Hoe voel je je nu?

Goed, ik moet er voor waken niet in hetzelfde patroon terecht te komen. Met andere woorden; de problemen en rommel van een ander daar laten waar het hoort en niet op het bordje van mij (want deze is en blijft leeg).

Hoe tevreden ben je op een schaal van 1-10 (1 =zeer ontevreden 10 = uiterst tevreden)?

Ik zou zeggen 9.5 🙂

Wat zouden de gevolgen kunnen zijn geweest wanneer je deze coach sessies niet had gedaan?

Ik zou met een luier en speen in een foetus houding in bed liggen met de gordijnen dicht Jip. 

Wat vind jij het meest onderscheidend aan de wijze van coaching die ik gebruik (Progressive Mental Alignment)?

Ik heb hier geen ervaring mee naar andere methoden. De herbeleving en beelden welke dit oproept was een uitzonderlijke & niet nader te verklaren ervaring. In zekere zin gaven de sessies mij een beschermend gevoel en keek ik er ook altijd naar uit.

Hoe zou jij mij beschrijven aan iemand die mij niet kent?

Jip is een leuke vent waar ik mij direct op mijn gemak bij voel. Hij straalt rust uit, vakbekwaam en discreet. Tevens een vent waar ik mij wel in herken in een aantal zaken (zeg raakvlakken) als sport, gezin en samenstelling, hobby’s etc. Hij heeft de praktijk en theorie zich eigen gemaakt nadat Jip in een situatie kwam waar hij niet voor gekozen heeft. Hij kent dus ook de “andere kant van de stoel “. 

Stel dat je iemand kent met een gelijkwaardig probleem, wat zou jij die persoon adviseren en waarom?

Sterker nog, een vriend van mij zit sinds kort thuis met klachten welke herkenbaar zijn / waren voor mij. Ik zou iemand (maar zeker niet iedereen), afhankelijk van zijn / haar klachten,  willen adviseren een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest