Progressive Mental Alignment (PMA) is een neurowetenschappelijke methode die individuen en organisaties helpt proactief te zijn, ambitieuze doelen te stellen en deze met gemak en voldoening te bereiken. Deze aanpak biedt een uniek en logisch inzicht in hoe ons brein werkt door gebruik te maken van de vijf zintuigen en de daaraan gekoppelde fysiologie, met de nadruk op emoties. PMA laat individuen persoonlijk ervaren waarop hun overtuigingen, wereldbeelden en gedrag zijn gebaseerd en biedt ook de mogelijkheid om die overtuigingen, wereldbeelden en gedragingen die niet dienend zijn of verdere groei hinderen, te veranderen.

 

PMA gaat dieper

PMA is een speurtocht in het brein, op zoek naar antwoorden. Al bestaande andere behandelmethoden bevatten tal van aspecten en benaderingen die effectief zijn gebleken.

 

Nieuw inzichten

De PMA methode verschaft nieuwe en diepere inzichten in de werkwijze van het brein. Door deze inzichten kun je veel meer van je brein gaan begrijpen dan ooit tevoren.

 

Je innerlijke belemmeringen

Ongecodeerde en niet-geanalyseerde gebeurtenissen uit het verleden zijn de veroorzakers van onnodige blokkades die je afremmen op momenten dat het er juist op aan komt. Ze zijn ontstaan door verlies van controle in een specifieke situatie of van een herhalend patroon. Dat uit zich in bijvoorbeeld in onzekerheid, twijfel, schaamte, buikpijn, dichtgeknepen keel, hartkloppingen of spanning op de borst.

 

De oorzaak van met minder genoegen nemen

Ze zijn de oorzaak van het niet effectief kunnen doorvoeren van je plannen. Ze forceren je om genoegen te nemen met minder dan je eigenlijk wilt. Ze creëren gevoelens die je dwingen te kiezen voor veiligheid en niet de dingen durft te doen waarvan je rationeel weet dat het echt zou scoren. Je registreert die blokkades zelf niet meer bewust als stoorzenders, want ze hebben van kinds af aan bijgedragen tot wie je nu bent. Vooral voor je eigen functioneren waar je met grote regelmaat met je eigenbeperkingen en grenzen wordt geconfronteerd, is PMA de doorbraak waar je altijd al naar hebt gezocht.

 

De oorzaak opruimen

Deze ongecodeerde en niet-geanalyseerde gebeurtenissen laten zich niet overwinnen door vaardigheidstrainingen, conditionering of motivatie. Ze zijn slechts uit ons systeem te verwijderen door een zeer doelgerichte vraagtechniek die is afgestemd op de “taal van ons onderbewuste brein”. Dat kan met PMA.

 

Samengevat

  • Onze reacties en ons gedrag wordt volledig bepaald door in ons brein opgeslagen vergelijkingsmateriaal en daarop gebaseerde keuzes
  • De grootste remming in je eigen ontwikkeling is de angst voor je eigen angst
  • Onvermogen komt voort uit blokkades
  • Waarmaken van alles wat je in trainingen hebt geleerd ga je (pas) waarmaken al je deze blokkades wegneemt.

Dus: eerst blokkades wegnemen en dan toevoegen van kennis en vaardigheden.

 

Weten hoe dit werkt? Maak een gratis afspraak op mijn coachpraktijk in Uithoorn.

 

of boek nu een ervaringssessie bij mij van twee uur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest