Naam: Henk

Chief Operating Officer Verzekeringsbranche

Leeftijd: 58

 

Zijn  quote:

“Uiterst succesvol zakenman vindt betekenis en rust door coaching bij Jip.
Voel je je niet lekker? Wat doe je dan?
Ga terug naar het verleden om jouw toekomst mogelijk te maken!”

Start coach programma

Wat was precies de reden dat je bij mij kwam?

Willen aanpakken van mijn klacht.

Kan je precies omschrijven wat jouw probleem was of de klachten die jij had?

Verlatingsangst, gevoel van leegte als ik alleen was.

Hoe voelde jij je toen?

Leeg en onrustig als ik alleen was.

Wat had je al geprobeerd om van dit probleem/deze klachten af te komen?

Jaren in psycho-analyse geweest maar kwam  daar niet tot de kern.

Waarom was het voor jou belangrijk om dit probleem/deze klachten om te lossen?

Wil een rustiger, blijer, minder gejaagd leven leiden.

Waren er vooraf overwegingen/bezwaren die jou tegenhielden een coachtraject te starten en zo ja wat waren deze punten?

Nee

Eind coach programma (10 afspraken)

Is jouw probleem opgelost / hulpvraag beantwoord?

Voor een belangrijk deel, moet nu zelf door gerichte actie (werken aan me goed voelen zonder mensen om me heen) zorgen dat het gevoel blijft.

Wat heb jij voor jezelf uit de coachsessies gehaald?

Goede weg ingeslagen naar meer rust en minder gejaagdheid.

Hoe heb jij het coach proces ervaren?

Inspannend.

Zijn er directe resultaten zichtbaar na de coachsessies en zo ja wat waren deze resultaten precies?

Zoals gezegd rust in mijn hoofd en minder gejaagdheid. Nu heb ik er veel minder last van dat mijn vriendin niet meer in mijn leven is dan gedacht. Mis de goede dingen maar niet het gezelschap.

Hoe veranderde dit jouw werk en leven (tot nu toe)?

Zie hierboven.

Hoe voel je je nu?

Veel meer ontspannender.

Hoe tevreden ben je op een schaal van 1-10 (1 =zeer ontevreden 10 = uiterst tevreden)?

8

Wat zouden de gevolgen kunnen zijn geweest wanneer je deze coach sessies niet had gedaan?

Het voortduren van mijn klachten.

Wat vind jij het meest onderscheidend aan de wijze van coaching die ik gebruik (Progressive Mental Alignment)?

Combinatie van praten en gericht werken aan oude klacht door het opruimen van zaken uit het verleden om vervolgens actie bereid bezig te zijn: willen en kunnen worden niet meer belemmerd door zaken uit het verleden!

Was het de investering waard?

Ja, het heeft me goed geholpen mijn toekomst te definiëren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest