Naam: Maarten

Functie: student en tophockeyer

Leeftijd: 23

Start coach programma

Wat was precies de reden dat je bij mij kwam?

Ik bemerkte tijdens mijn dagelijkse bezigheden dat ik steeds terugviel in oude gewoontes. Gewoontes die mij en mijn directe omgeving konden storen. Ik wilde hier graag iets aan doen en kwam bij jou terecht omdat ik jou al een poosje ken. Ik had het gevoel dat de combinatie ‘bekend, maar toch onbekend’ goed voor mij zou kunnen werken.

Kan je precies omschrijven wat jouw probleem was of de klachten die jij had?

Ik kan naar mijn mening veel werkdruk aan, maar ik grijp te laat in wanneer alles mij net even te veel wordt. Wanneer dit gebeurt slaat de vermoeidheid vaak om in emotie. Vaak verlies ik dan de controle over mijn ‘doen en laten’, en dit controleverlies ervaar ik als erg onprettig.

Hoe voelde jij je toen?

Het gevoel dat je emoties niet onder controle hebt vind ik onprettig omdat ik het een soort van zwakte toont aan de buitenwereld. Ik vond het vervelend als mensen mij in een kwetsbare positie zien.

Wat had je al geprobeerd om van dit probleem/deze klachten af te komen?

Ik ben voorheen eens voor een verwijzing naar mijn huisarts geweest. Met deze verwijzing ben ik daarna nooit meer naar een psycholoog gegaan omdat ik het gevoel had dat deze werkwijze niet bij mij zou passen.

Waarom was het voor jou belangrijk om dit probleem/deze klachten om te lossen?

Het kon dagelijks voorkomen dat mijn problemen/klachten mij in de weg zaten. Zeker gezien het feit dat ik vier tot vijf keer per week een (top)sport bedrijf waarbij je fysiek gezien vaak tot het uiterste gaat, en emoties hierdoor nog sterker geprikkeld kunnen worden. Ik wilde meer grip op mijn problemen/klachten krijgen zodat ik mij meer kan focussen op de goede dingen (lees: ontwikkeling als speler en mens). Daarnaast weet ik ook dat dit mij later in het bedrijfsleven ook verder zou kunnen helpen.

Waren er vooraf overwegingen/bezwaren die jou tegenhielden een coachtraject te starten en zo ja wat waren deze punten?

Ik was er vrij snel van overtuigd dat dit coachtraject (en bijbehorende werkwijze) mij beter zou liggen dan een bezoek aan een psycholoog. De enige drempel voor mij was het financiële plaatje. Het is toch een relatief grote investering.

Na 6 coachsessies in drie maanden

Is jouw probleem opgelost / hulpvraag beantwoord?

Ik ben tijdens mijn dagelijkse bezigheden veel bewuster bezig met het herkennen van valkuilen. Ik heb wel bemerkt dat ik nog niet op het gewenste niveau zit, maar het feit dat ik dagelijks bezig ben met de stof die we besproken hebben tijdens de coachsessies is voor mij al een enorme stap in de juiste richting.

Aanvulling 3 maanden later zonder coachsessies:

Drie maanden na het invullen van dit evaluatieformulier kan ik zeggen dat ik nog steeds veel bewuster bezig ben met het herkennen van mijn valkuilen. Momenteel zit ik wel op het gewenste niveau, maar ben ik vooral benieuwd hoe dit zich gaan ontwikkelen als ik straks een nieuwe levensfase in ga. Een fase waarin ik het drukker zal gaan krijgen met werk en hockey.

Wat heb jij voor jezelf uit de coachsessies gehaald?

Ik kon de sporttrainingen gebruiken om de stof uit de coachsessies uit te proberen. Dit was voor mij een ideaal moment omdat ik vaak ’s avonds na een coachsessie met mijn team op het veld stond. Daarnaast heb ik veel stof uit de coachsessies met vrienden en familieleden besproken.

Aanvulling 3 maanden later zonder coachsessies:

Ook na afloop van de coachsessies heb ik nog veel nagedacht over de besproken stof. Het is voor mij wel goed geweest dat ik de stof uit de coachsessies de afgelopen drie maanden even op mij door heb kunnen laten dringen.

Hoe heb jij het coach proces ervaren?

Fijn. Ik heb elke keer het gevoel gehad dat er echt tijd voor mij genomen werd. Ik heb ervaren dat ik tijdens de eerste sessies goed toegankelijk was voor het herbelevingsgedeelte. Tijdens de latere sessies kwamen er minder herbelevingen terug wat mij het gevoel gaf dat de belangrijkste momenten aan het begin al aan bod waren gekomen.

Zijn er directe resultaten zichtbaar na de coachsessies en zo ja wat waren deze resultaten precies?

Ik merk zeker tijdens mij hockeyactiviteiten dat ik steeds meer controle begin te krijgen op mijn emoties. Van een aantal spelers uit mijn team heb ik ook te horen gekregen dat ze vinden dat ik stappen maak. Ik probeer in bepaalde situaties, waar de gemoederen hoog op kunnen lopen, iets meer afstand te nemen van hetgeen dat gebeurt. Op deze manier kan ik later wanneer de lucht geklaard is makkelijker met iemand communiceren.

Aanvulling 3 maanden later zonder coachsessies:

Wanneer ik het niet eens ben met iemand kan ik nu beter op de juiste manier, en op het juiste moment, mijn mening formuleren zonder dat mijn verhaal een emotionele ondertoon heeft. Hierdoor komt mijn boodschap vaak beter over bij de ander.

 Hoe veranderde dit jouw werk en leven (tot nu toe)?

Het voelt steeds weer als een overwinning wanneer ik op het punt stond om te knappen, maar het heb weten te pareren.

Aanvulling 3 maanden later zonder coachsessies:

Doordat ik mijn mening beter kan formuleren, en mijn boodschap beter aankomt bij het teamgenoten, merk ik ook dat zij meer begrip gaan tonen voor mijn manier van denken en handelen in bepaalde situaties.

Hoe voel je je nu?

Goed, maar ik merk wel dat ik nog veel stappen kan en moet maken. Zeker thuis. Het komt nog te vaak voor dat ik controle verlies tijdens confrontaties met (met name) mijn moeder.

Aanvulling 3 maanden later zonder coachsessies:

Ik voel mij momenteel erg relaxt. Ik merk dat meer en meer controle krijg over mijn mentale gesteldheid. Wel vind ik nog steeds dat ik stappen moet maken op het gebied van hulp vragen. Nog steeds wil ik alles graag zelf oplossen, omdat ik op deze manier zelf de controle behoud over bepaalde situaties.

Hoe tevreden ben je op een schaal van 1-10 (1 =zeer ontevreden 10 = uiterst tevreden)?

7

Aanvulling 3 maanden later zonder coachsessies:

8

Wat zouden de gevolgen kunnen zijn geweest wanneer je deze coach sessies niet had gedaan?

Voor nu denk ik dat de gevolgen op korte termijn niet zo schokkend zouden zijn. Ik denk dat het mij meer problemen zou opleveren op de lange termijn. Dit wilde ik graag voor zijn. 

Wat vind jij het meest onderscheidend aan de wijze van coaching die ik gebruik (Progressive Mental Alignment)?

Het is een aparte manier van werken waar je wel voor open moet staan.

Hoe zou jij mij beschrijven aan iemand die mij niet kent?

Een fijne coach die echt de aandacht voor je neemt om samen met jou je probleem op te lossen.

Stel dat je iemand kent met een gelijkwaardig probleem, wat zou jij die persoon adviseren en waarom?

Ik zou deze persoon zeker aanraden op een keer een proefsessie te doen bij Jip.   

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest