Hoe ontstaat een schuldgevoel?

Veel mensen weten hoe onbehaaglijk het kan zijn om je schuldig te voelen. Hoe ontstaat zo’n schuldgevoel nu precies en kun je er wat aan doen? Schuld is niet iets tastbaars, het is een gevoel. De ene persoon kan zich ergens – bijvoorbeeld een papiertje uit het autoraam gooien –  heel schuldig over voelen. Een ander persoon ziet daar echter niets verkeerds in. Schuldgevoelens zijn dus typisch subjectieve waarnemingen. Fysiek zijn ze het gevolg van fysiologische veranderingen in het lichaam, net als alle andere gevoelens.

Waar is een schuldgevoel op gebaseerd?

Schuld is gebaseerd op een gebeurtenis als die in strijd is met onze primaire eigenschappen liefde, gerechtigheid, macht en wijsheid. Een ander aspect is de cultuur of de maatschappij waarin we zijn grootgebracht. Iets kan in strijd zijn met de morele waarden die ons zijn bijgebracht door onze cultuur, religie, gezin of sociale groep. Dit zijn allemaal normale schuldgevoelens en ons dienen in het leven volgens onze eigen normen en waarden. Schuldgevoelens gaan echter hand in hand met angst. Denk aan de angst om veroordeeld of afgewezen te worden. Of de angst om niet gewaardeerd of niet aardig gevonden te worden dan wel de angst voor de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van ons verkeerde gedrag.

Wat is de betekenis en nut van een schuldgevoel?

De betekenis en het nut van dit schuldgevoel is dat het ons moet waarschuwen en beschermen tegen het maken van fouten die onszelf en anderen kunnen schaden. Als het meer veroorzaakt dan dat, zoals je constant zorgen maken of je zelfs emotioneel of fysiek beladen voelen, dan zijn schuldgevoelens buiten proportie. Wanneer dus iemands schuldgevoelens het punt bereiken waar ze hem of haar verhinderen normaal te functioneren, dan kunnen we vaststellen dat een onderliggende trigger dit veroorzaakt. Dit is altijd gerelateerd aan een of meerdere gebeurtenissen die iemand in het verleden hebt ervaren.

Ja, je kan er van afkomen met een zucht van verlichting!

Door mijn toepassing van de PMA coachmethode kom je achter de oorzaak van deze trigger en ruim je jouw niet-dienende schuldgevoel voorgoed op. De rationele angst (=bewustzijn =denken=schuldgevoel) om veroordeeld of afgewezen te worden of niet gewaardeerd/aardig gevonden te worden, ontstaat gewoonweg niet meer. Dit geeft ruimte en energie voor persoonlijke groei en een betere gezondheid.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest